Return to site

New Step by Step Map For ฝันว่าตัวเองท้อง

 อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ พ๎รัห๎มะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิ ฯ ฝันว่าตัวเองตาย ้เลือกตามระดับความสำคัญในชีวิตที่ต้องการค่ะ การฝันเห็นงู เป็นเพียงความเชื่อที่เชื่อมโยงกับลางบอกเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งช่วยเตือนให้ผู้ฝันใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังให้มากขึ้นได้ แต่นอกเหนือจากคำทำนายฝันตามความเชื่อแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ผู้ฝันพบเจอเรื่องราวดีๆ ก็คือ การมีสติและความไม่ประมาท นั่นเอง ก็แล ปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่า ความพ้นพิเศษของเราไม่กลับกําเริบ ชาตินี้เป็นที่สุดแล้ว บัดนี้ไม่มีภพอีก (ทรงประกาศธรรมที่ใครๆ ยังมิได้ให้เป็นไปในโลก ให้เป็นไปโดยชอบ ได้ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรอันยอดเยี่ยม) ดวงการเงิน การงาน จะมีปัญหาเรื่องการประสานงานไว้ไม่ว่า จะเป็นคนสนิทหรือคนค้ำนอกจะฝ่าฟันไปได้แค่ใช้ความพยายามควรระวัง ข้าวของมีค่าจะเสียหายเครื่องจักร ที่จำเป็นต่ออาชีพของคุณจะชำรุดต้องซื้อมาการงานได้รับความช่วยเหลือ จากผู้ใหญ่ในสายงานเป็นอย่างดี งาน เงิน รัก เลือกเป้าหมาย เปลี่ยนร้ายเป็นดี เทพเจ้าเหล่าชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีแล้ว ก็ยังเสียงให้บันลือลั่น เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง, ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ เพราะเหตุนั้น นามว่า อัญญาโกณฑัญญะนี้ นั่นเทียว ได้มีแล้วแก่พระผู้มีอายุ โกณฑัญญะ ด้วยประการฉะนี้แล ช่วงนี้โชคของคุณยังไม่ดี เท่าไหร่นัก ด้าน ทำนายฝัน ความรักคนที่มีคู่อยู่แล้ว จะมีปากเสียงกันบ่อยไม่เข้าใจกันบ่อยถ้ายังไม่รู้จักการให้อภัย ซึ่งกันและกันคุณควรจะคบหาดูใจ กับคนที่มีอายุไล่เลี่ยกับคุณให้มากที่สุด ถ้าไม่ระวังตัวระวังใจ ของตัวคุณเองให้ดีๆจิตใจของคุณเองนั่นแหละ ที่จะทำให้คุณคิดเลยเถิดไปไกล ทำนายว่า จะได้รับข่าวดีจากมิตรสหาย หรือญาติที่อยู่ห่างไกล ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

ฝันว่าตัวเองตาย